Chorobydzieci.pl

Jakie powikłania mogą wystąpić po zapaleniu zatok przynosowych?

Powikłania zapalenia zatok
fot. Wikipedia

Zapalenie zatok, niezależnie od swojego charakteru, absolutnie nie powinno być bagatelizowane, gdyż zaniechanie leczenia lub zastosowanie niewłaściwego może doprowadzić do rozwoju powikłań, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka. Warto wiedzieć, co może stanowić konsekwencję zapalenia zatok przynosowych i nie odkładać udania się do pediatry z naszą pociechą.

1. Powikłania wewnątrzczaszkowe:

 • zakrzep zatoki jamistej – pojawia się w wyniku wolniejszego przepływu krwi przez zatokę oraz jej poprzegradzane światło. Pojawiają się dreszcze, wysoka gorączka, wymioty i zaburzenia świadomości,
 • zakrzep zatoki strzałkowej górnej,
 • ropień wewnątrzoponowy – najczęściej rozwija się w płacie czołowym, pochodzi więc od zatok czołowych. Nie wykazuje charakterystycznych objawów, jednak u niektórych chorych pojawiają się: ospałość, drażliwość, afazja, nagłe zmiany nastrojów, zaś gdy ropnie są duże drgawki oraz niedowłady,
 • ropień zewnątrzoponowy – powstaje w miejscu gdzie zatoka styka się z oponą twardą, objawy mogą być bardzo poważne – drgawki, przejściowe niedowłady, podwójne widzenie, powszechnie poprzedza rozwój zapalenia opon miękkich,
 • zapalenie opon miękkich – zwykle rozwija się w wyniku zapalenia zatoki sitowej lub innych powikłań wewnątrzczaszkowych,
 • zapalenie opony twardej.

2. Powikłania oczodołowe oraz oczne:

 • ropowica oczodołu – jest groźnym powikłaniem, które może zakończyć się całkowitą ślepotą, pojawiają się takie objawy jak silny wytrzeszcz i znieruchomienie gałek ocznych, jak również nie reagowanie źrenic na światło,
 • pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego – najczęściej stanowi powikłanie wynikające z ropowicy lub z powikłań wewnątrzczaszkowych,
 • zapalenie tkanek miękkich oczodołu,
 • ropień podokostnowy oczodołu – najpowszechniej rozwija się w górnej przyśrodkowej części oczodołu, jeśli nie zostanie podjęte leczenie może przekształcić się w ropowicę oczodołu,
 • zapalny obrzęk powiek.

3. Zapalenie szpiku kostnego czaszki – najczęściej rozwija się z zatok czołowych. Zapalenie rozwija się w wyniku oddziaływania bakterii, które występują w zapalnej wydzielinie zatok. Konsekwencją jest powstawanie przetok, niszczenie szpiku, treść ropna przechodzi pod okostną czaszki przez co powstają ropnie.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy, mogące świadczyć o rozwoju powikłań po zapaleniu zatok przynosowych, należy niezwłocznie udać się do pediatry lub na oddział ratunkowy. Lekarz na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz zaobserwowania charakterystycznych objawów dla konkretnych powikłań postawi diagnozę. W większości przypadków konieczna będzie hospitalizacja, obserwacja, regularne wykonywanie badań i szczegółowe stosowanie się do wskazań lekarza w celu uzyskania wyzdrowienia.

Zobacz także:

Napisz komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

© Copyright 2018 - Chorobydzieci.pl