Chorobydzieci.pl

Ustawa dotycząca opieki medycznej nad uczniami – o co chodzi?

lekarz
fot. Pixabay
  • 10 sierpnia 2018

Zdania, jak w przypadku wielu przepisów pozostają podzielone. Czy w każdej szkole powinna być pielęgniarka lub higienistka oraz dentysta? Skąd wziąć osoby na takie stanowiska, skoro zaczyna ich brakować w ośrodkach POZ? Projekt ustawy dotyczącej opieki zdrowotnej nad uczniami przeszedł już przez konsultację i z założenia ma zacząć obowiązywać od 1 września 2018.

Zgodnie z projektem ustawy, w każdej szkole miałaby przyjmować pielęgniarka lub higienistka i wszystkie dzieci miałyby łatwy dostęp do opieki stomatologicznej. W przypadku uzębienia wykorzystywane miałby być stacjonarne gabinety w placówkach oświatowych lub tzw. dentobusy. Przeciwnicy wskazują, że jest to zbędna ustawa, której założenia zostały już uregulowane innymi przepisami.

Czy projekt jest możliwy do wykonania?

Porozumienie Zielonogórskie, które zgłosiło szereg zastrzeżeń do projektu, wskazuje, że przede wszystkim termin wprowadzenia ustawy w życie jest nieosiągalny. Ponadto nadmienia, że na terenie naszego kraju działają szkoły, w których kształci się jedynie kilkunastu lub kilkudziesięciu uczniów, a dla zapewnienia jednego etatu pielęgniarki niezbędne jest około 600-700 dzieci w jednej placówce. Co ma rodzić problem ze sfinansowaniem planów. Jednak jeśli takie szkoły zostaną wykluczone z obowiązku zatrudniania pielęgniarki i dentysty, to nie zostanie spełnione podstawowe założenie projektu ustawy, która ma gwarantować pełną dostępność do opieki medycznej i dentystycznej dla dzieci, bez względu na miejsce zamieszkania, czy też rodzaj szkoły.

Brak rozwiązania zauważalny jest w sposobach finansowania takiego rozwiązania, zbyt rozbudowanej biurokracji, jak również tym skąd pozyskani zostaną pracownicy, skoro ich deficyt widoczny jest w przychodniach oraz szpitalach.

Wątpliwości budzi również rozszerzenie wieku dzieci objętych bezpłatną opieką profilaktyczną do lat 19, bo kłuci się z ustawą o POZ, gdzie na taką opiekę mogą liczyć dzieci do 18 roku życia. Oprócz tego obecność dentysty w każdej szkole uznaje się za nierealną i krytykowane jest dopuszczenie możliwości wystawiania zaświadczeń o zdolności do uprawiania sportu przez lekarzy, którzy sprawują opiekę profilaktyczną nad dziećmi, a takie kompetencje powinny pozostać w rękach medycyny sportu.

Przeciwnicy uznają, że ustawa potrzebuje wielu zmian i poprawek i jeśli jej wejście w życie miałoby mieć w ogóle miejsce, bo najszybciej za około 2 lata. Jak będzie istotnie? Okaże się.

Zobacz także:

Tagi:

Napisz komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

© Copyright 2018 - Chorobydzieci.pl